Author Archives: Hoang Long Viet

2024

12/03

Lợi ích của lớp phủ Crizal

Cải thiện thị lực của bạn: Bước cuối cùng củng cố khả năng bảo vệ cho tròng kính điều chỉnh thị lực. Tất cả các lớp phủ Crizal® đều có

2024

06/03

Lợi ích của tròng kính Varilux

Thị lực sắc nét: Ở mọi khoảng cách, cho mọi hoạt động Chuyển đổi vùng nhìn dễ dàng: Từ gần đến xa và trung gian Vùng nhìn rộng: Giúp quan sát