Chính sách giao hàng

Tất cả các sản phẩm tại Hoàng Long được giao hàng ngay sau khi đơn hàng được xác nhận.

Nhân viên của Hoàng Long hoặc đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng tới Quý khách trong thời gian 07 ngày làm việc