Hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội

2023

24/03

Hoàng Long Tri Ân Quê Hương

“Qua nửa đời phiêu dạt Con lại về úp mặt vào sông quê Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn….”