Chính sách đổi trả

Do đặc thù hàng hóa của Hoàng Long chỉ đổi lại cho khách hàng những sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị nứt – vỡ – hỏng do lỗi của người mua hàng; và hàng chỉ được đổi trả khi sản phẩm hoặc một bộ phận của sản phẩm bị lỗi hỏng (nứt, vỡ) do quá trình vận chuyển và giao nhận đến tận tay khách hàng.